Puu on ekologinen materiaali

Puu on uusiutuva luonnonvara, ja Suomalainen metsätalous ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet jotta myös jälkipolvet saavat nauttia Suomalaisen metsän puhtaudesta. Ekologinen ajattelu on tärkeä osa myös nykyaikaista rakentamista ja puun käyttö rakennusmateriaalina tukee globaalia kestävää kehitystä.

Puu on luonnollinen rakennusmateriaali, jota pystytään käyttämään monipuolisesti muiden tuotteiden korvaajana. Puuhun sitoutuu metsässä hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun koko tuotteen elinkaaren ajaksi. Hiili vapautuu luonnon kiertokulkuun vasta tuotteen elinkaaren lopussa puun palaessa tai lahotessa. Puunjalostuksen ja -rakentamisen hiilijalanjälki on lisäksi pienempi kuin esimerkiksi betonin.


Ympäristönäkökulmat kunnossa

Ympäristön ja ihmisen hyvinvointi on meille tärkeää, ja siksi AA-Puu kunnioittaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Haluamme tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä tuotteita, ja siksi kaikki käyttämämme raaka-aine tulee vastuullista metsätaloutta harjoittavilta toimijoilta. Tästä osoituksena on yrityksellemme myönnetty puun alkuperäseurantajärjestelmäsertifikaatti, PEFC.

Tuotannossamme syntyvä puuperäinen sivutuote käytetään edelleen puupellettituotantoon Kuhmossa ilman sivutuotteen kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia.

pefc_logo